Sällsynt besök i viken! Svarthakedopping.

 

Enligt vår fågelbok finns endast 1200 par i Sverige. Tyvärr så lyckades inte det enda ägget att överleva. En stor gädda tog det. Nästa år får vi nog hjälpa paret att bygga ett säkrare bo...

Årets första ejderfamilj totalt 33 ungar i viken.

 

 

Katten Kjell "the killer".

 

 

Copyright © All Rights Reserved